Yrd. Doç. Dr. MAHMUT RECEP KELEŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. MAHMUT RECEP KELEŞ

T: (0282) 250 2711

M mrkeles@nku.edu.tr

W mrkeles.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTA ÇAĞ TARİHİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Kültür Tarihi kaynağı olarak ibn Hallikan´ın vefeyatü´l-a´yan adlı eseri (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTA ÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2005-2008
Tez: KUTBÜDDÎN ŞÎRÂZÎ (1236-1311)’NİN HAYATI ESERLERİ VE ORTAÇAĞ İSLAM KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ (2008)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Farsça:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2016-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Ortaçağ Tarihi
İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
Selçuklu Tarihi
Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KELEŞ M. R., ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MEDRESELERDE AÇILIŞ DERSİ GELENEĞİ: KAYSERİ PERVANE BEY MEDRESESİ ÖRNEĞİ (THE OPENING LESSON TRADITION OF MADRASAS IN MEDIEVAL ISLAMIC WORLD ON THE MODEL OF KAYSERI PERVANE BEY MADRASA), HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 157-164, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KELEŞ M. R., “Meşhur Astronomi ve Tıp Âlimi Kutbüddîn eş-Şîrâzî (1236-1311) ve Kastamonu’daki İlmî Faaliyetleri”, III. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BÂN’I VELÎSEMPOZYUMU“KASTAMONU’DA İLMÎ HAYAT VE KASTAMONU ÂLİMLERİ” (06.05.2016-08.05.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. KELEŞ M. R., Kutbüddin eş-Şirâzî’nin Anadolu’daki Faaliyetleri ve Sadreddin Konevî ile İlişkisi, 2. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu (06.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri