Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT RECEP KELEŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi MAHMUT RECEP KELEŞ

T: (0282) 250 2711

M mrkeles@nku.edu.tr

W mrkeles.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTA ÇAĞ TARİHİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2010-2016
Tez: Kültür Tarihi kaynağı olarak ibn Hallikan´ın vefeyatü´l-a´yan adlı eseri (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTA ÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2005-2008
Tez: KUTBÜDDÎN ŞÎRÂZÎ (1236-1311)’NİN HAYATI ESERLERİ VE ORTAÇAĞ İSLAM KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ (2008)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARİH BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Farsça:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2016-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Ortaçağ Tarihi
İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi
Selçuklu Tarihi
Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KELEŞ M. R., ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MEDRESELERDE AÇILIŞ DERSİ GELENEĞİ KAYSERİ PERVANE BEY MEDRESESİ ÖRNEĞİ THE OPENING LESSON TRADITION OF MADRASAS IN MEDIEVAL ISLAMIC WORLD ON THE MODEL OF KAYSERI PERVANE BEY MADRASA, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 157-164, 2016.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. KELEŞ M. R., KÖSEDAĞ SAVAŞI SONRASI ANADOLU’xxYA GELEN ÂLİMLERDENSİVAS KADISI KUTBÜDDÎN-İ ŞÎRÂZÎ VE İLMÎ FAALİYETLERİ, Tarih Okulu Dergisi, pp. 65-85.
Özgün Makale MLA,SOBIAD,Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Erişim Linki
3. KELEŞ M. R., KUTBÜDDİN EŞ-ŞİRÂZÎ’NİN ANADOLU’DAKİ FAALİYETLERİ VESADREDDİN KONEVÎ İLE İLİŞKİSİ , tarih okulu, pp. 329-345.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KELEŞ M. R., XIII. Yüzyıl Erbil Kökenli Biyografi Müelliflerinden İbn Hallikân ve Eseri, Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, cilt 1, ss. 29-46.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KELEŞ M. R., “Meşhur Astronomi ve Tıp Âlimi Kutbüddîn eş-Şîrâzî (1236-1311) ve Kastamonu’daki İlmî Faaliyetleri”, III. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BÂN’I VELÎSEMPOZYUMU“KASTAMONU’DA İLMÎ HAYAT VE KASTAMONU ÂLİMLERİ” (06.05.2016-08.05.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. KELEŞ M. R., Kutbüddin eş-Şirâzî’nin Anadolu’daki Faaliyetleri ve Sadreddin Konevî ile İlişkisi, 2. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu (06.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Türk Tarihi Ve Kültürü Bağlamında Tekirdağ Mezartaşları Ve Kitabelerinin İncelenmesi, BAP, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), Beklemede.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
1243 KÖSEDAĞ SAVAŞI VE ANADOLU’NUN MOĞOLLAR TARAFINDAN İŞGALİ ULUSLARARASI ŞÛRASI, Yer:SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/TÜRK TARİH KURUMU, 10.12.2017-10.12.2017.
Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi, Yer:Şanlıurfa, Düzenleyenler:Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,Harran Üniversitesi, GAP, 03.11.2017-05.11.2017.
III. Uluslararası Şeyh Şaban´ı Veli Sempozyumu, Yer:kastamonu üniversitesi, 06.05.2016-08.05.2016.